SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozporządzenie REACH i dyrektywa ROHS

Substancje chemiczne wchodzące w skład niektórych materiałów do grawerowania i akcesoriów podlegają rozporządzeniu REACH i dyrektywie ROHS. Gravograph przestrzega obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.

Reach & RoHS
Reach & RoHS
Reach & RoHS
  • Szczegóły
    • Certyfikacja REACH: dotyczy substancji chemicznych i ich potencjalnego wpływu na środowisko i człowieka.
    • Certyfikacja ROHS: wskazuje na brak zastosowania niektórych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym. Nawet jeśli nasze produkty nie są bezpośrednie objęte tą dyrektywą, Gravograph stosuje ją dla swoich materiałów do grawerowania, które mogą zostać użyte w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym.
    • Klasa palności: wskazuje własności palne materiału według normy UL94.

Proszę o szczegółowe informacje na temat

Rozporządzenie REACH i dyrektywa ROHS

Pola obowiązkowe